Terug naar inhoudsopgave

DirectManager introductie

Een korte introductie

Met DirectManager heeft u een relatiebeheersysteem in handen dat behoort tot de beste in zijn soort.

DirectManager:

* veel standaard functionaliteiten
* gebruikersvriendelijk en eenvoudig
* modulaire opbouw, groeit met u mee
* via internet te benaderen
* korte implementatietrajecten
* maatwerk mogelijk

Daarnaast is DirectManager gebruikersvriendelijk. Zonder complexe handelingen biedt DirectManager u een groot aantal eenvoudige maar doeltreffende mogelijkheden voor relatiebeheer. Zo wordt relatiebeheer een fluitje van een cent. Zonder twijfel een terechte keuze!
In deze handleiding treft u een overzichtelijke toelichting op de mogelijkheden van het programma. De handleiding is, daar waar mogelijk, aangevuld met praktische toepassingen en handige tips. Helaas is deze handleiding een momentopname van een programma dat constant in ontwikkeling is. Wij adviseren u om regelmatig onze website te bezoeken om zo de ontwikkelingen rond DirectManager te volgen.

Gebruikershandleiding-DirectManager
Versie 1, januari 2009
Direct ICT © 2009

De voorbeelden in deze handleiding zijn gebaseerd op een installatie van DirectManager versie 3.1 gebaseerd op Servoy. De voorbeelden kunnen afhankelijk van uw Microsoft Outlook versie, scherminstellingen en programmaconfiguratie afwijken van de getoonde voorbeelden. DirectICT heeft zich naar beste kunnen ingespannen onderhavige handleiding met zorg samen te stellen. Zij wijst er op dat dit document is gebaseerd op de tot het moment van publicatie van dit document beschikbare informatie. Haar hierin verwoorde visie kan een wijziging ondergaan ingeval van veranderde technieken, veranderde vraag en veranderde omstandigheden. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het heeft slechts een informatief en ondersteunend karakter en biedt geen garantie op welke wijze dan ook. DirectICT sluit iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van dit document uit.